Radio – en netwerk-interfacespecificaties

Radio-interfaces

Radioapparatuur mag slechts in België gebruikt worden indien de technische karakteristieken overeenstemmen met deze opgenomen in een België toegelaten radio-interface- specificatie (RIS).

Deze technische parameters moeten gerespecteerd worden om de betrokken radioapparatuur in België te mogen gebruiken. Ook bevat de RIS informatie betreffende het vergunningsstelsel voor de betrokken toepassing.

Het Instituut is bevoegd voor het uitvaardigen van technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur

De lijst met radio-interfaces vindt u hieronder:

 • A: Landmobiel
 • B: Korte bereikapparatuur
 • C: Maritieme apparatuur
 • D: CB + PMR446 + Amateur
 • E: Straalverbindings apparatuur
 • F: Omroep
 • G: Draadloze telefoons
 • H: Intercomen/of interfonie systemen
 • I: Inteligente Trandsport Systemen
 • J: Luchtvaart apparatuur
 • K: Satellietsystemen
 • L: Meteorologie

Contactpunt:
Alvorens ons te contacteren heeft u al onze FAQ-lijst geraadpleegd ? Het antwoord op uw vraag vindt u hier misschien !

BIPT – Dienst Notificatie
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II laan 35
1030 Bruxelles
email: notif@bipt.be
Tel: +32 (0)2 226 87 08
Fax: +32 (0) 2 223 11 28

Netwerk-interface

De R&TTE-richtlijn kan enkel correct functioneren als fabrikanten van apparatuur de mogelijkheid wordt geboden toestellen te fabriceren die afgestemd zijn op de netwerkinterfaces die aangeboden worden door operatoren die openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden.

De exploitanten van openbare telecommunicatienetten zijn onder de R&TTE-richtlijn verplicht de exacte en passende specificaties te publiceren van de interfaces die ze aan het publiek aanbieden.

De operatoren zijn ertoe gehouden een kopie van hun interfacespecificaties aan het Instituut te bezorgen.

Fabrikanten kunnen maar telecommunicatie-eindapparatuur vervaardigen wanneer ze alle (technische) kenmerken van de netwerkinterfaces kennen die beschikbaar gesteld worden door de operatoren die openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden.

In overeenstemming met artikel 4.2 van de R&TTE-richtlijn moeten de lidstaten erop toezien dat deze operatoren de exacte en passende technische specificaties van de aan het publiek aangeboden interfaces publiceren en deze publicaties regelmatig bijwerken. Dat moet gebeuren voordat het publiek toegang heeft tot de diensten die via deze interfaces verstrekt worden.

De operatoren zijn ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de fabrikanten en het publiek, gewoonlijk gebruiker of installateur, op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van die interfacespecificaties.

De specificaties moeten nauwkeurig genoeg zijn om telecommunicatie-eindapparatuur te kunnen ontwerpen waarmee alle via de overeenkomstige interface verstrekte diensten kunnen worden gebruikt. Bijgevolg geldt de publicatieverplichting niet alleen voor de operatoren die een eigen fysieke interface hebben voor de gebruikers, maar ook voor de verstrekkers van sommige diensten.

Ter verduidelijking, die verplichting geldt zowel voor de interfaces van vaste openbare telecommunicatienetwerken als voor interfaces van openbare radiotelecommunicatienetwerken (bijv. gsm).

Die verplichting geldt ook wanneer een operator bepaalde kenmerken van zijn interface wijzigt. De operatoren zijn dan ook verplicht hun specificaties regelmatig bij te werken zodat ze steeds actueel blijven.

De operatoren zijn er bijgevolg toe gehouden een kopie van deze wijzigingen van hun interfacespecificaties aan het BIPT te bezorgen.

Wettelijke basis: artikel 38 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

De Europese Commissie heeft toelichtingsdocumenten betreffende de netwerkinterfacespecificaties gepubliceerd. Deze zijn HIER te raadplegen.

B21-04-rev_3.1

B21-03-rev_3.1

B21-02-rev_3.1

B21-01-rev_3.1

B20-11-rev_3.1