Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat volumekortingen zoals door bpost gehanteerd niet-discriminerend zijn

Publicatiedatum
11-02-2015

Brussel, 11  februari 2015 – Het Hof van Justitie stelt in een antwoord op de prejudiciële vragen van het hof van beroep te Brussel dat de door bpost aan zijn voornaamste directe klanten toegekende commerciële kortingen niet-discriminerend zijn tegenover postverwerkingsbedrijven. bpost had in 2010 een tariferingsmodel geïntroduceerd - "per sender" geheten - waarbij commerciële kortingen werden berekend op basis van het individuele volume dat elke afzender verstuurt en niet op basis van het totale volume afgegeven door de tussenpersonen. Het BIPT had in 2011 geoordeeld dat deze tariefpraktijk indruiste tegen de postwetgeving, meer bepaald op basis van een vorig arrest van het Hof van Justitie. Het BIPT zal nu nagaan in overleg met andere Europese regulatoren via de ERGP (de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten), wat de mogelijke implicaties zijn van dit arrest op de ontwikkeling van de concurrentie op het stuk van post.

Bestand downloaden (PDF 0.09 MB )