Het BIPT waarschuwt voor illegale “DECT 6.0” draadloze telefoons

Publicatiedatum
19-02-2013

telefoon dect 6.0Brussel, 19 februari 2013 – Het BIPT waarschuwt voor illegale, niet voor Europa bestemde draadloze telefoons. Het BIPT moet meer en meer storingen verhelpen veroorzaakt door niet-conforme draadloze telefoons. Meestal gaat het om een bepaalde soort van zogenaamde DECT (“Digital Enhanced Cordless Telecommunications”) toestellen. Illegale toestellen worden door het BIPT in beslag genomen en de gerechtelijke procedure voorziet boetes.

Het BIPT moet steeds vaker tussenkomen voor het opsporen van storingen veroorzaakt door niet-conforme draadloze telefoons. Deze storingen worden in veel gevallen veroorzaakt door illegale DECT draadloze telefoons die uit niet-Europese landen worden ingevoerd, o.a. de V.S en Canada. Het betreft veelal zogenaamde DECT 6.0 (“Digital Enhanced Cordless Telecommunications”) draadloze telefoons. Deze toestellen dragen de vermelding DECT 6.0 en werken op frequenties die niet zijn toegelaten in Europa. Deze toestellen veroorzaken storingen in de GSM/UMTS-netwerken. Ook andere Europese landen stellen een stijging van dergelijke storingen vast.

Hoewel deze toestellen ook de vorm van een handset hebben, mogen ze niet verward worden met een gsm-toestel. Het gebruik van een gsm-toestel is niet beperkt tot één vaste omgeving, terwijl een DECT-handset draadloos verbonden is met een DECT-basisstation dat aangesloten is op het vaste telefoonnetwerk thuis of op de werkplek. De draadloze telefoontoestellen bestaan uit een klein basisstation dat steeds ter plaatse blijft, en uit één of meerdere handsets (of zelfs headsets met microfoon) waarmee men binnenshuis of in de tuin vrij kan bewegen om een gesprek te voeren.

Deze draadloze toestellen moeten in België beantwoorden aan de Europese regelgeving, een CE markering dragen én de in Europa toegewezen frequenties gebruiken. Bij toestellen die hier niet aan beantwoorden is de kans vrij groot dat ze andere toepassingen storen. DECT 6.0 toestellen veroorzaken
storingen in netwerken van de GSM/UMTS operatoren omdat ze in dezelfde frequentiebanden werken. Deze illegale toestellen verstoren de goede werking van de nabij gelegen GSM/UMTS-masten. De GSM/UMTS-operatoren verkregen in hun vergunning het exclusief gebruik van de hen toegewezen frequenties. Dit
betekent dat andere toepassingen geen gebruik mogen maken van deze frequenties.

Bij storingen treedt het BIPT op: de storende apparatuur wordt opgespoord, een procesverbaal wordt opgesteld en het niet-conforme toestel wordt in beslag genomen. De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voorziet bovendien strafsancties voor het bezit of gebruik van niet-conforme toestellen.

Personen die een DECT-toestel wensen te kopen kunnen best nagaan of het toestel de CE-markering draagt en de handleiding raadplegen. De vereniging van fabrikanten van DECT toestellen (www.dect.org ) raadt zijn leden aan in de handleiding van de toestellen de landen te vermelden waar het toestel gebruikt kan worden en te waarschuwen tegen gebruik in andere landen. Personen die reeds in het bezit zijn van een nietconform toestel mogen het zeker niet meer gebruiken. Zij kunnen zich best wenden tot de verkoper om een omruiling met een conform DECT-toestel te vragen.