Het BIPT heeft het besluit met het oog op de opening van het IPTV-platform van Belgacom definitief aangenomen

Publicatiedatum
16-10-2012

Brussel, 16 oktober 2012 – Operatoren die diensten aanbieden via het netwerk van Belgacom zullen voortaan ook volwaardige multiple play-pakketten op de markt kunnen brengen, met een tv-component. Hierdoor moet de concurrentie via gebundelde diensten verder worden aangezwengeld. Het BIPT-besluit maakt het voor alternatieve operatoren mogelijk ook de toegang te krijgen tot bijkomende diensten van Belgacom.

Op 1 juli 2011 nam de CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische communicatiesector) het besluit aan omtrent de marktanalyse van de breedbandinternetmarkten. Belgacom werd in deze marktanalyse aangeduid als enige operator met aanmerkelijke marktmacht. Eén van de nieuwigheden was het verplicht aanbieden van de zogenaamde “multicast”-functionaliteit door Belgacom aan operatoren die via hun netwerk opereren. Dit moet alternatieve operatoren in staat stellen om multimediale toepassingen, zoals het versturen van tv-signalen over het netwerk van Belgacom, aan hun klanten aan te bieden. Belgacom kon uit hoofde van het besluit ook een alternatieve oplossing aanreiken zolang deze oplossing andere operatoren in staat stelt om een gelijkwaardig aanbod te lanceren met de mogelijkheid extra kanalen te voorzien of weg te laten. 

Uit de marktanalyse bleek immers dat een stijgend aantal eindgebruikers breedbanddiensten in bundel afnemen (multiple-playproducten). Operatoren die diensten aanbieden via het netwerk van Belgacom zullen hierdoor dus voortaan ook volwaardige multiple play-pakketten op de markt kunnen brengen, met een tv-component. 

Belgacom heeft een aanbod voorgesteld waarbij de alternatieve operatoren toegang krijgen tot het IPTV-platform van Belgacom. Dit als een alternatieve oplossing ten opzichte van de multicast-functionaliteit. In een eerste stap werd het principe van het alternatief voorstel op 4 januari 2012 goedgekeurd door het BIPT. Thans heeft het BIPT het volledige aanbod, gebaseerd op dit alternatief, deels aangepast en aangenomen. 

Het besluit vraagt in essentie dat het voorgestelde referentie-aanbod van Belgacom een concurrentieel aanbod mogelijk moet maken voor multiple-play producten. 
Belgacom moet nu haar referentie-aanbod aanpassen aan de opmerkingen van het BIPT-besluit. Zes maanden na het BIPT-besluit zullen de alternatieve operatoren gebruik kunnen maken van  deze functionaliteit. 

Luc Hindryckx, voorzitter van de Raad van het BIPT:
 

Met de steeds stijgende opkomst van multiple-playproducten op de telecommarkt hebben alternatieve operatoren die geen televisieaanbod hebben moeite om te concurreren. Dit besluit geeft hen de kans om volwaardige multiple play-pakketten op de markt te brengen. Thans zullen meer spelers met elkaar kunnen concurreren en zullen consumenten volop de voordelen hiervan kunnen genieten.”

  
Voor meer gedetailleerde inlichtingen: 
Dirk Appelmans
Woordvoerder
Tel. 02 226 87 67
 
BIPT
Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel. :02 226 88 88
Fax :02 226 88 77