Het BIPT keurt de verhoogde posttarieven van bpost in 2018 goed, maar heeft er ernstige bedenkingen bij

Publicatiedatum
20-06-2018

Het BIPT keurt de verhoogde posttarieven van bpost in 2018 goed, maar heeft er ernstige bedenkingen bij

Brussel, 20 juni 2018 – Op 1 maart dit jaar verhoogde bpost zijn tarieven met gemiddeld 7,32% voor postdiensten die deel uitmaken van het zogenaamde “kleingebruikerspakket” (postdiensten zoals standaard diensten en pakjes die door particulieren en kleine professionelen vaak gebruikt worden). De inwerkingtreding van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten maakte het voor het BIPT onmogelijk om de tariefverhoging op voorhand te controleren. Deze nieuwe postwet maakt het voor het BIPT in 2018 enkel mogelijk om de tarieven ex-post te controleren aan de hand van een nieuwe price cap-formule. Op basis van deze formule keurt het BIPT nu deze prijsverhogingen goed, zij het met ernstige bedenkingen.

Bestand downloaden (PDF 0.5 MB )