BIPT stelt tijdens controleactie registratie voorafbetaalde simkaarten verschillende overtredingen vast

Publicatiedatum
08-06-2017

BIPT stelt tijdens controleactie registratie voorafbetaalde simkaarten verschillende overtredingen vast

Gisterenavond 7 juni was de uiterste registratiedatum voor de identificatie van eindgebruikers van voorafbetaalde simkaarten. De verplichte registratie volgt uit de nieuwe reglementering, vastgelegd in het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van voorafbetaalde kaarten. Het betreft hier een van de antiterreurmaatregelen die de regering heeft vastgesteld. Deze reglementering voert de verplichting in dat de gebruikers van bestaande of toekomstige prepaid kaarten geïdentificeerd moeten worden. Voor nieuwe kaarten moet dit voor de activatie van de kaart bij aankoop. Identificatie door elke gebruiker is onder andere mogelijk via de elektronische identiteitskaart of via een online betalingstransactie.

Op de deadline van registratie van de bestaande prepaid kaarten werden 2,7 miljoen of 87% van de 3,1 miljoen actieve voorafbetaalde simkaarten geregistreerd. De overige 400.000 voorafbetaalde actieve simkaarten die niet werden geregistreerd voor de deadline moeten door de operatoren afgesloten worden op 8 juni. Hierdoor kan men met deze gedeactiveerde voorafbetaalde simkaarten geen telefoons of sms’en meer versturen en ontvangen. De eindgebruikers van deze simkaarten kunnen wel nog steeds bij hun operator terecht om zich alsnog correct te registreren en hun simkaart alzo te laten deblokkeren. De periode welke de simkaart kan worden gedeblokkeerd hangt af van de operator in kwestie.

Vandaag heeft het BIPT een eerste controleactie uitgevoerd bij alle mobiele operatoren om na te gaan of de niet geregistreerde voorafbetaalde simkaarten correct werden afgesloten en of de identificatie van de voorafbetaalde simkaarten op één van de door het wettelijk kader voorziene manier juist werden geregistreerd. Tijdens de controleactie, waarbij een streekproef werd uitgevoerd, werden bij vier operatoren overtredingen vastgesteld. Een operator had de afgesloten simkaarten niet volledig afgesloten. Deze operator is onmiddellijk gestart met het in regel brengen van de afsluitingsprocedure. De andere operatoren in overtreding: Lycamobile, Ortel Mobile en Vectone Mobile konden voor de registratie van al hun simkaarten niet steeds een van de voorziene juiste identificaties voorleggen. Voor deze operatoren werden door de officiers van gerechtelijke politie van het BIPT proces-verbaal opgesteld en deze zullen overgemaakt worden voor verdere opvolging aan het parket.

Het betrof de eerste controleactie van het BIPT betreffende het correct registreren of afsluiten van voorafbetaalde simkaarten conform de nieuwe reglementering.

Michel Van Bellinghen, voorzitter van de Raad van het BIPT: “Het BIPT zal als controleorganisme blijvend nagaan of de operatoren de verplichtingen inzake registratie van voorafbetaalde kaarten correct blijven uitoefenen. Ook de reeds afgesloten simkaarten zullen blijvend gecontroleerd worden door het BIPT.”

Bestand downloaden (PDF 0.17 MB )