Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad

Type
Europees kader – richtlijn

Publicatiedatum
20-02-2008

Documentnummer
2788

Richtlijn 2008/6/EG tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap

Document downloaden (PDF 0.12 MB)