Mededeling van de Raad van het BIPT van 8 november 2019 met betrekking tot de beoordeling van de weerhouden bpost-tarieven in het kader van de Europese Verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

Type
Mededeling

Publicatiedatum
18-12-2019

Datum
08-11-2019

Sinds dit jaar dienen postale operatoren die intra-Europese grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aanbieden te voldoen aan de verplichtingen uit de nieuwe EU-Verordening 2018/644 van 18 april 2018 betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

Overeenkomstig artikel 6 van deze Verordening dient het BIPT de weerhouden bpost-tarieven te beoordelen teneinde vast te stellen welke tarieven onredelijk hoog geacht worden.

Document downloaden (PDF 0.6 MB)