Mededeling van de Raad van het BIPT van 24 oktober 2016 betreffende de resultaten van de studie naar elasticiteiten van postale producten binnen de Belgische postale markt

Type
Mededeling

Publicatiedatum
26-10-2016

Datum
26-10-2016

In opdracht van het BIPT heeft M.A.S. (Market Analysis & Synthesis) uit Leuven een elasticiteitenstudie uitgevoerd aangaande de vraag naar postale diensten middels een online enquête bij particulieren, zelfstandigen en kmo’s, en een schriftelijke bevraging bij grote ondernemingen en openbare diensten.

Een grondige kennis over de marktelasticiteiten is belangrijk voor alle betrokken partijen op de Belgische postale markt.

Deze studie laat toe tot de nodige inzichten te komen aangaande wijzigingen in prijs of bedelingsfrequentie.

Deze info is voor het BIPT essentieel in het kader van het nagaan van de leefbaarheid van de universele dienst en onontbeerlijk voor de jaarlijkse verificatie van een eventuele nettokost van de universele dienstverlening

Document downloaden (PDF 0.66 MB)