Advies van de Raad van het BIPT van 19 mei 2018 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit houdende de berekening van de nettokosten van de universeledienstverplichtingen van de aanbieder van de universele postdienst en houdende vaststelling van de regels met betrekking tot de betaling van de staatstussenkomst

Type
Advies

Publicatiedatum
06-09-2018

Datum
19-05-2018

Document downloaden (PDF 0.53 MB)