Verslag van de Raad van het BIPT van 5 december 2016 met betrekking tot de controle op de verplichtingen inzake de vergunning van TBC-POST na drie jaar van activiteiten

Type
Verslag

Publicatiedatum
21-12-2016

Datum
21-12-2016

De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven verplicht het BIPT om jaarlijks een verslag te publiceren inzake de naleving van de verplichtingen opgelegd aan de houders van een postvergunning. Het BIPT heeft dus de naleving van de voorwaarden van zijn vergunning door TBC-Post na drie jaar activiteit gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controle heeft het BIPT tekortkomingen vastgesteld die TBC-Post onmiddellijk heeft gecorrigeerd. Uit die controle blijkt dus dat TBC-POST de verplichtingen vervult waaraan de onderneming diende te beantwoorden na drie jaar van activiteiten.

Document downloaden (PDF 0.72 MB)