Verslag van de Raad van het BIPT van 20 november 2018 betreffende de controle van de naleving van de vergunningsverplichtingen van TBC-POST na vijf jaar activiteit

Type
Verslag

Publicatiedatum
11-12-2018

Datum
11-12-2018

Ter uitvoering van artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector heeft het BIPT gecontroleerd of TBC-Post na vijf jaar activiteit de voorwaarden van zijn vergunning naleefde. Uit die controle blijkt dat TBC-Post voldoet aan zijn vergunningsplichten.

Document downloaden (PDF 0.22 MB)