Vragen en antwoorden over het bestek met betrekking tot de dienstenconcessie voor de bezorging van erkende kranten en de bezorging van erkende tijdschriften

Type
FAQ

Publicatiedatum
10-04-2015

Datum
10-04-2015

In overeenstemming met punt 1.9 van het bestek met betrekking tot de dienstenconcessie voor de bezorging van erkende kranten en de bezorging van erkende tijdschriften, voor zover het BIPT antwoordt op de verzoeken om inlichtingen over het bestek en zijn bijlagen, “Indien het BIPT echter wel op de vragen antwoordt, zullen de vragen, op geanonimiseerde wijze, en de antwoorden aan de Kandidaat-inschrijvers worden meegedeeld. De steller van de vraag zal per e-mail op de hoogte gebracht worden wanneer het antwoord op zijn vraag op bovenvermelde website is gepubliceerd.”

In het bijgevoegde document vindt u een eerste reeks vragen en antwoorden.

Document downloaden (PDF 0.35 MB)