Samenvatting van de bijdragen die ontvangen zijn naar aanleiding van de raadpleging door de Raad van het BIPT van 3 december 2013 betreffende een dienstenconcessie voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften

Type
Samenvatting van raadpleging

Publicatiedatum
05-02-2014

Datum
05-02-2014

Met het oog op het ontwerp en de invoering van de toekomstige dienstenconcessie voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften, die zal worden gegund door de Belgische Staat om operationeel te zijn tegen 1 januari 2016, wenste het BIPT de marktinformatie waarover het beschikt te actualiseren en suggesties te ontvangen vanwege zowel de uitgevers als de postoperatoren.

Daarom heeft het BIPT op 3 december 2013 op zijn website een openbare raadpleging gepubliceerd over een dienstenconcessie voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften.
De antwoordtermijn liep tot 15 januari 2014.

De antwoorden die ontvangen zijn naar aanleiding van deze raadpleging, zijn samengevat en samengebracht in één document.

Document downloaden (PDF 0.8 MB)