Informatie voor uitgevers

Type
Overige

Publicatiedatum
30-04-2015

Datum
30-04-2015

In het kader van de concessieprocedure voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften, die door het BIPT moet worden georganiseerd namens en voor rekening van de Belgische Staat, zullen uitgevers de mogelijkheid krijgen om zich uit te spreken over het door de kandidaten voorgelegde plan van aanpak, overeenkomstig punt 3.2.3. van het bestek. Om kennis te nemen van de nadere regels en van de reikwijdte van de raadpleging kunnen belangstellende uitgevers contact opnemen met het BIPT via het e-mailadres: persconcessie@bipt.be.