Dienstenconcessie voor de bedeling van erkende kranten (perceel 1) en de bedeling van erkende tijdschriften (perceel 2) - aankondiging van concessie en oproep tot het indienen van kandidaturen

Type
Overheidsopdracht

Publicatiedatum
09-04-2014

Datum
09-04-2014

Het BIPT publiceert vandaag een aankondiging van concessie en een oproep tot het indienen van de kandidaturen voor de distributie van kranten en tijdschriften. Deze aankondiging is beschikbaar op de website www.persconcessie.be en https://enot.publicprocurement.be.

Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 11 juni 2014. De kandidaten mogen hun kandidatuur indienen voor beide percelen of voor een enkel perceel.

Document downloaden (PDF 0.21 MB)