Het BIPT publiceert een "atlas" van de dekking inzake vaste internettoegang

Het BIPT publiceert vandaag op zijn website de kaarten waarop de dekking wordt geïllustreerd van de  vaste breedbandnetten in België. Daarop wordt het  aantal  woningen  aangegeven  die  op  de  dienst voor  breedbandtoegang  aangesloten kunnen ...

>Meer lezen ...
De regulatoren van de elektronische-communicatienetwerken keuren de herziene tarieven voor toegang tot de kabel definitief goed

Brussel, 19 februari 2016 - De CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische- Communicatiesector) heeft de herziene tarieven goedgekeurd die Brutélé, Nethys (VOO), en Telenet mogen factureren aan de operatoren die breedband- en televisiediensten wensen aan te bieden via de kabel....

>Meer lezen ...

Brussel,  22  december 2015  -  Uit een enquête van het BIPT bij particulieren, bedrijven en publieke overheden blijkt dat gebruikers in de toekomst wel enkele zaken zouden willen veranderd zien in de klassieke universele postbedeling. Zo staan particulieren achter de bezorging...

>Meer lezen ...

Brussel, 10 december 2015 – Het BIPT maakt de economische kerncijfers bekend die betrekking hebben op de postsector in het jaar 2014. Ondanks dalende volumes voor brievenpost in 2014, stegen onder impuls van de pakjes- en expressmarkt de globale inkomsten in de postsector en bleven de investeringen...

>Meer lezen ...

Brussel, 9 december 2015. De CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische- Communicatiesector) heeft de tarieven herzien die Brutélé, Nethys (VOO), en Telenet mogen factureren aan de operatoren die breedband- en televisiediensten wensen aan te bieden via de kabel. De beslissingen...

>Meer lezen ...

Brussel, 5 november 2015 Het BIPT heeft nieuwe dekkingsgegevens van de mobiele telecomoperatoren verzameld en geïntegreerd in de “Atlas” op zijn website. Daaruit blijkt dat nog slechts 0,61% van de Belgische bevolking door geen enkele operator gedekt is op 4G. Op 3G is nagenoeg...

>Meer lezen ...

Brussel, 4 november 2015 Het BIPT brengt verslag uit over uitgevoerde controles van het retailnetwerk van bpost, over de kwaliteit van informatieverstrekking in postkantoren en PostPunten en de toegankelijkheid ervan. Globaal is de informatieverstrekking eerder goed, al benadrukt het BIPT het...

>Meer lezen ...

Brussel, 28 oktober  2015 Het BIPT publiceert de resultaten van zijn jaarlijkse enquête over hoe de gebruikers de Belgische elektronische-communicatiemarkt zien. Consumenten zijn globaal gezien eerder tevreden. Wanneer zij problemen ervaren, situeren deze zich vooral bij internet en televisie....

>Meer lezen ...

Brussel, 23 september 2015 – 14 telecomoperatoren nemen deel aan de Surfmobile- campagne op initiatief van vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo, het BIPT (het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) en de FOD Economie ter promotie van het mobiele...

>Meer lezen ...

Brussel, 22 juli 2015 – Het BIPT publiceert voor de tweede maal een studie ter vergelijking van de prijzen van telecomproducten op de zakelijke markt in België met de prijzen in onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland). De Belgische prijzen van telecomproducten...

>Meer lezen ...