Brussel, 5 februari 2014 – Het BIPT maakt voor de tweede maal een vergelijkende studie bekend van de prijzen van telecomproducten in België en in onze buurlanden, op verzoek van vice-eersteminister Johan Vande Lanotte. Vandaag werd de studie voorgesteld in het Parlement.

>Meer lezen ...

Brussel, 12 december 2013 - De CRC (de Conferentie van regulatoren voor de elektronische communicatiesector, waarin de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil supérieur de l’Audiovisuel, de Medienrat en het BIPT verenigd zijn) heeft de beslissingen aangenomen die de tarieven vastleggen...

>Meer lezen ...

Brussel, 4 december 2013 – Na een internationale vergelijking en een bevraging van de marktactoren, stelt het BIPT voor om de aanbieder van de universele dienst te verplichten om voor elke geleverde aansluiting een downloadsnelheid te garanderen die ten minste gelijk is aan 1 Mbps. Het BIPT beoogt...

>Meer lezen ...

Brussel, 3 december 2013 - Het BIPT heeft op zijn website een openbare raadpleging gezet waarin de spelers op de postmarkt worden uitgenodigd hun opmerkingen mee te delen over de voorwaarden waaronder een concessie van openbare dienst zou kunnen worden gegund om de bestelling van de erkende dagbladen...

>Meer lezen ...

Brussel, 12 november 2013 – Het BIPT heeft vandaag de 800 MHz-veiling succesvol afgesloten. Dat levert als resultaat dat de 3 loten geveild werden met een totale opbrengst van 360 miljoen euro.

>Meer lezen ...

Brussel, 18 oktober 2013 - Het BIPT publiceert de resultaten van de jaarlijkse enquête over hoe gebruikers de Belgische elektronische-communicatiemarkt zien. Deze enquête geeft een beeld van wat de consument wist over de elektronische-communicatiemarkt in het eerste semester van 2013. De...

>Meer lezen ...

Brussel, 8 oktober 2013 - Het BIPT ontving 3 kandidaturen om deel te nemen aan de 800MHz-veiling vóór het verstrijken van de uiterste datum waarop de kandidaturen ingediend konden worden (23 september 2013). Inmiddels heeft het BIPT de ontvankelijkheid vastgesteld van de 3 kandidaturen....

>Meer lezen ...

Brussel, 23 september 2013 – Het BIPT lanceerde op 14 augustus 2013 een oproep tot kandidaten om deel te nemen aan de veiling van het digitaal dividend. Geïnteresseerden hadden tot vandaag 23 september 2013 om hun kandidatuur in te dienen. Het BIPT mocht 3 kandidaturen ontvangen. De veiling...

>Meer lezen ...

Brussel, 9 september 2013 – De Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector (CRC) heeft op 3 september 2013 de besluiten aangenomen betreffende de kwalitatieve aspecten van de referentieaanbiedingen van Brutélé, Coditel (Numéricable), Tecteo en Telenet....

>Meer lezen ...

Brussel, 20 augustus 2013 – De Raad van het BIPT heeft een marktanalysebesluit goedgekeurd met betrekking tot de markten voor huurlijnen. Enerzijds wordt de retailmarkt voor huurlijnen volledig gedereguleerd, anderzijds wordt de regulering van de wholesalemarkt voor afgevende segmenten van huurlijnen...

>Meer lezen ...