Publicatiedatum
10-08-2017

Consumentenbescherming: studie van de impact van de vigerende regels

Consumentenbescherming: studie van de impact van de vigerende regels

In 2016 heeft het BIPT een impactanalyse gemaakt van de Belgische federale reglementering inzake consumentenbescherming in elektronische-communicatierecht. De wetgevende en reglementaire bepalingen in kwestie werden geanalyseerd op het stuk van hun relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie en coherentie.

Uit deze studie blijkt dat er in de telecomsector aanzienlijke verbeteringen werden doorgevoerd op het gebied van consumentenbescherming. Zo zijn buitensporige en ontmoedigende opzegkosten bijvoorbeeld nagenoeg volledig verbannen van de markt en een contract opzeggen, zelfs met onmiddellijke ingang, is veel gemakkelijker geworden voor de consument.

De studie benadrukt ook het nut van de barometer van kwaliteitsindicatoren die door het BIPT is ontwikkeld en van de dekkingskaarten van de mobiele en vaste netwerken.

Tot slot formuleert het document een reeks aanbevelingen om voort te gaan in de goede richting.