Raadpleging van de Raad van het BIPT van 12 februari 2016 op het verzoek van de Vice-eersteminister en minister van digitale agenda, telecommunicatie en post betreffende het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
12-02-2016

Reageren tot
14-03-2016

Sluitingsdatum
15-03-2016

Antwoordtermijn: tot 14 maart 2016

Wijze om te antwoorden: consultation.sg@bipt.be ("Ref. Consult-2016-A1")

Aanspreekpunt: Bernadette Glaude, adviseur (02 226 87 5)

Document downloaden (PDF 0.49 MB)