Verzoek om Informatie i.v.m. Systeem voor Benchmarking van Mobiele Netwerken

Type
Overheidsopdracht

Publicatiedatum
10-12-2015

Datum
10-12-2015

Het BIPT werkt momenteel aan een bestek voor een offerteaanvraag betreffende een systeem voor benchmarking van mobiele netwerken.

Dit verzoek om informatie (RFI of request for information) is bedoeld om informatie te vergaren over de mogelijkheden en commercieel beschikbare oplossingen om het bestek van de offerteaanvraag af te kunnen werken op maat van de toepassing.

Bedrijven die wensen bij te dragen tot dit RFI kunnen een bericht sturen naar wim.aerts@bipt.be met input betreffende de vragen aan het einde van dit document. De input kan geformatteerd worden als tekst in de mail zelf maar mag ook als bestand bij de e-mail worden verstuurd (bij voorkeur in PDF). Indien dat relevant is, mogen ook datasheets worden bijgevoegd bij de e-mail als bijkomende informatie. De input moet in het Engels, Nederlands of Frans worden gegeven.

De input wordt verwacht tegen 25 december 2015.

Document downloaden (PDF 0.53 MB)