Request For Information (RFI) betreffende de creatie van een interactieve website voor de dienst examens van het BIPT

Type
Overheidsopdracht

Publicatiedatum
22-08-2019

Datum
22-08-2019


Het BIPT heeft als opdracht om de examens te organiseren voor het gebruik van radiostations in de radiomaritieme banden enerzijds en voor het behalen van het certificaat van radioamateur anderzijds.

Het BIPT is bezig met een project (genaamd “digitaal kantoor”) om het klantenbeheer te hervormen. In het kader van de hervorming van het klantenbeheer voor de examenkandidaten willen we een totaalaanpak van de examenproblematiek.

Er wordt momenteel gewerkt binnen het BIPT aan een ontwerpbestek voor een openbare aanbesteding maar alvorens er de laatste hand aan te leggen en officieel de vraag tot inschrijvingen te lanceren, wenst het BIPT via deze "Request For Information" (afgekort RFI) opinies en informatie in te winnen vanwege de in die materie ervaren spelers.

Document downloaden (PDF 0.31 MB)