Offerteaanvraag voor rekening van het BIPT voor het verstrekken van een dagelijks persoverzicht

Type
Overheidsopdracht

Publicatiedatum
26-04-2016

Datum
26-04-2016

Deze opdracht heeft betrekking op de verstrekking van een dagelijks persoverzicht. Als procedure wordt gekozen voor de offerteaanvraag volgens artikel 25 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Deze opdracht omvat één perceel, staat geen varianten toe en omvat geen opties. Het gaat om een opdracht tegen prijslijst overeenkomstig de artikelen 2 en 13 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011. 

De offertes moeten uiterlijk op 9 juni 2016 om 10 uur in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.

Document downloaden (PDF 0.11 MB)