Offerteaanvraag met Europese bekendmaking voor een consultancyopdracht inzake bijstand aan het BIPT bij de aanwijzing van de aanbieder van de universele postdienst

Type
Overheidsopdracht

Publicatiedatum
18-04-2014

Datum
18-04-2014

Deze opdracht heeft betrekking op een consultancyopdracht inzake bijstand bij de organisatie en realisatie van de procedure voor de aanwijzing van de aanbieder van de universele postdienst (AUPD).

Deze opdracht omvat twee percelen. Deze percelen worden, elk wat hem betreft, verwezenlijkt door onafhankelijke partijen, namelijk partijen die niet tot dezelfde maatschappij of dezelfde groep van maatschappijen behoren (twee in totaal). Onafhankelijke partijen mogen evenwel een tijdelijk consortium vormen om de opdracht uit te voeren, wetende echter dat ze elk, los van de andere, een offerte zullen moeten indienen voor een afzonderlijk perceel.

Hiervoor wordt de procedure van de offerteaanvraag met Europese bekendmaking gekozen overeenkomstig artikel 25 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten.

Het betreft een gemengde opdracht voor perceel 1 en perceel 2 (KB van 15 juli 2011, art. 2, 7°).

Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen worden verkregen bij Thibaut Feron, adviseur, tel.: +32 226 89 18, e-mail : thibaut.feron@ibpt.be

De opening van de offertes zal plaatsvinden in de lokalen van de aanbestedende overheid op 17 juni 2014 om 10.00 u.

Document downloaden (PDF 0.59 MB)