Bestek nr. 2015/Markt/Price Squeeze – Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking voor rekening van het BIPT inzake de ontwikkeling van een tool voor price squeeze tests

Type
Overheidsopdracht

Publicatiedatum
31-03-2015

Datum
31-03-2015

De inschrijver dient nieuwe richtlijnen op te stellen rekening houdend met de correctiemaatregelen die momenteel zijn opgelegd alsook de recente ontwikkelingen ter zake. Deze nieuwe richtlijnen moeten meer bepaald rekening houden met het feit dat het fenomeen van de gebundelde aanbiedingen nieuwe methodische vragen oproept. De inschrijver dient ook een computertool te ontwikkelen aan de hand waarvan de richtlijnen kunnen worden vertaald in concrete berekeningen. Daartoe zal de inschrijver bepalen welke data moeten worden vergaard bij de operatoren en zal hij deze integreren in de tool. De nieuwe richtlijnen en de computertool zullen het voorwerp uitmaken van een nationale raadpleging. Tenslotte zal de inschrijver een samenvatting maken van de naar aanleiding van deze raadpleging geformuleerde opmerkingen, samen met het BIPT deze opmerkingen analyseren, aanbevelingen formuleren rekening houdend met deze opmerkingen en de richtlijnen en de computertool dienovereenkomstig aanpassen - in overeenkomst met het BIPT.

Document downloaden (PDF 0.76 MB)