Algemene offerteaanvraag voor de aanwijzing van een instelling voor de uitvoering van een enquête en een statistische analyse betreffende de perceptie van de Belgische elektronische-communicatiemarkt door de gebruikers

Type
Overheidsopdracht

Publicatiedatum
08-05-2014

Datum
08-05-2014

Deze opdracht heeft betrekking op de aanwijzing van een instelling die voor het BIPT een jaarlijkse enquête dient uit te voeren samen met een statistische analyse van de Belgische elektronische-communicatiemarkt vanuit het standpunt van de gebruikers en een verslag moet opstellen in het Nederlands en het Frans. De dienstverlening zal betrekking hebben op de Belgische markt, respectievelijk in 2015, 2016 en 2017.

Voor aanvullende inlichtingen over de procedure kan men terecht bij mevrouw Valérie Prignon (Tel.: +32 2 226 89 38, e-mail: valerie.prignon@bipt.be).

De opening van de offertes zal plaatsvinden in de lokalen van de aanbestedende overheid op 20 juni 2014 om 10.00 u.

Document downloaden (PDF 1.02 MB)