Het forum van de ERGP Stakeholders, “When digital meets postal – Evolution or revolution?”, zal plaatsvinden op 20 september 2018 te Brussel

Type
Overige

Publicatiedatum
25-06-2018

Datum
25-06-2018

Belanghebbenden uit de postale, digitale en e-commercesectoren zullen er bijeenkomen om hun standpunten uit te wisselen over onderwerpen die cruciaal zijn voor de toekomst, in het bijzonder in het kader van het toekomstige wetgevingsdebat over het postale regelgevingskader.

De belanghebbenden zullen ook de gelegenheid hebben om het ERGP-werkprogramma voor 2019 te bespreken dat tegen dan ter raadpleging zal voorliggen.

Via deze link kunt u hierover meer lezen en u laten registreren: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29904 

Bijgevoegd vindt u het registratieformulier (deadline: 3/9/2018).

Document downloaden