Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Arrest van het hof van beroep van Brussel (kamer voor marktzaken, Sectie Marktenhof) van 19 april 2017 tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 20 mei 2014 tot het opleggen van een administratieve boete aan Proximus wegens niet-naleving, voor het referentieaanbod WBA VDSL2, van de verplichting tot transparantie

Arrest van het hof van beroep van Brussel van 22 maart 2017 ter akteneming van de intrekking van Proximus van zijn verzoek om schorsing en nietigverklaring tegen het besluit van het BIPT tot goedkeuring en publicatie van het bestek "One Time Fees" en "Isla Repair” nr. 2016/APA/OTF

Arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 2017 waarbij de voorziening van Coditel en van AIESH wordt verworpen tegen het arrest van het hof van beroep van 13 mei 2015 waarbij de vorderingen tot nietigverklaring van vier beslissingen van de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische-communicatiesector (CRC) aangenomen op 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep worden verworpen

Arrest van het Marktenhof van 15 maart 2017 dat de vernietiging uitspreekt van het besluit van het BIPT van 25 augustus 2016 betreffende de wholesaletarieven voor vaste gespreksafgiftediensten

Arrest van het hof van beroep van Brussel van 14 december 2016 waarin de schrapping wordt uitgesproken van de vordering van Telenet Tecteo Bidco tegen de brief van het BIPT van 27 juni 2014 betreffende de enige heffing voor het gebruik van de frequentiebanden 900 MHz en 1800 MHz