Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Arrest van het Brusselse hof van beroep van 29 juni 2016 tot nietigverklaring van de beslissing van de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische-Communicatiesector (CRC) van 18 december 2014 houdende vernieuwing en correctie van de beslissing van de CRC van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de breedbandmarkten

Arrest van het hof van beroep van Brussel van 10 maart 2016 tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 20 juli 2011 met betrekking tot de conventionele tarieven van bpost voor het jaar 2010

Arrest van het Brusselse hof van beroep van 9 december 2015 dat akte neemt van het feit dat Telenet-Tecteo Bidco afstand doet van zijn vorderingen tot nietigverklaring tegen:

Arresten van het hof van beroep van Brussel van 30 juni 2015 die akte nemen van het feit dat Telenet afstand doet van zijn vorderingen tot nietigverklaring van de beslissingen van de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische-communicatiesector (CRC) van 3 september 2013

Arrest van het hof van beroep van Brussel van 13 mei 2015 betreffende de vorderingen tot nietigverklaring vanwege Publifin, Brutélé, AIESH, Coditel Brabant en Belgacom, van de vier beslissingen van de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische-communicatiesector (CRC) van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, in het Nederlandse taalgebied, in het Franse taalgebied en in het Duitse taalgebied