Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Arrest van het Hof van Cassatie van 26 april 2018 waarbij de voorziening van Telenet wordt verworpen tegen het arrest van het hof van beroep van 12 november 2014 waarbij de vorderingen tot nietigverklaring van vier beslissingen van de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische-communicatiesector (CRC) aangenomen op 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep worden verworpen

Tussenarrest van 11 april 2018 betreffende het beroep ingesteld tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 27 april 2017 dat een administratieve boete oplegt aan Brutélé wegens niet-naleving van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur inzake elektronische communicatie

Tussenarrest van 11 april 2018 betreffende het beroep ingesteld tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 27 april 2017 dat een administratieve boete oplegt aan Nethys wegens niet-naleving van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur inzake elektronische communicatie

Arrest van 14 maart 2018 tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 29 juni 2016 betreffende de gebruiksrechten van Inmarsat Ventures Ltd voor complementaire grondcomponenten

Arrest van 7 februari 2018 met betrekking tot het beroep tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 30 mei 2016 tot het opleggen van een administratieve boete aan Skype Communications wegens de niet-naleving van artikel 9, § 1 van de wet van 13 juni 2005