Tussenarrest van 11 april 2018 betreffende het beroep ingesteld tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 27 april 2017 dat een administratieve boete oplegt aan Brutélé wegens niet-naleving van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur inzake elektronische communicatie

Type
Geschillen

Publicatiedatum
19-04-2018

Datum
19-04-2018

Het Marktenhof heeft beslist om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof over de computatie van de termijn van 60 dagen om een vordering in te stellen tegen een besluit van het BIPT.

Document downloaden (PDF 1.44 MB)