Arrest van 7 februari 2018 met betrekking tot het beroep tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 30 mei 2016 tot het opleggen van een administratieve boete aan Skype Communications wegens de niet-naleving van artikel 9, § 1 van de wet van 13 juni 2005

Type
Geschillen

Publicatiedatum
02-03-2018

Datum
02-03-2018

Alvorens uitspraak te doen heeft het Marktenhof beslist om het Europese Hof van Justitie te bevragen over de definitie van een elektronische-communicatiedienst zoals voorgeschreven door de Richtlijn van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten

Document downloaden (PDF 2.13 MB)