Vordering tot nietigverklaring van Brutélé van 3 juli 2017 tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 27 april 2017 dat een administratieve boete oplegt wegens niet-naleving van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur inzake elektronische communicatie

Type
Geschillen

Publicatiedatum
13-07-2017

Datum
13-07-2017

Document downloaden