Advies van de Raad van het BIPT van 5 oktober 2011 betreffende de wijzigingen van 7 en 12 juli 2011 aan het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de neutraliteit van de internetnetwerken

Type
Advies

Publicatiedatum
18-11-2011

Documentnummer
3628

Document downloaden (PDF 0.67 MB)