The Universal Postal Union’s Extrabudgetary Activities

Type
Overige

Publicatiedatum
28-09-2010

Documentnummer
3336

De toenemende complexiteit van het postnetwerk heeft de UPU ertoe aangezet om zich toe te leggen op nieuwe domeinen betreffende meer bepaald de postale technologieën, de elektronische handel en de postale betalingsdiensten. Om vlot te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de sector heeft de UPU in de loop van de voorbije vijftien jaar verscheidene extrabudgettaire groepen opgericht. Een analyse van hun creatie toont dat elk van die groepen ad hoc werd opgericht, zonder een coherent beleid betreffende de oprichting van dergelijke groepen. Het 24e Congres heeft het gebrek erkend aan duidelijke regels betreffende de manier waarop de extrabudgettaire activiteiten van de UPU worden georganiseerd en beheerd. In zijn Resolutie C 16/2008 heeft het de Administratieve Raad opgedragen om de verschillende kwesties betreffende de organisatie en de financiering van de extrabudgettaire activiteiten van de Vereniging te onderzoeken in het kader van de activiteiten betreffende de hervorming van de UPU. In de loop van dat Congres werden een reeks voorstellen op tafel gelegd om regels betreffende de extrabudgettaire activiteiten van de UPU te integreren in het Algemeen Reglement en werd beslist dat deze grondig dienden te worden bestudeerd wat betreft de juridische en organisatorische aspecten van de extrabudgettaire activiteiten van de Vereniging.

Document downloaden