Lopende raadplegingen

Raadpleging met betrekking tot het voorontwerp van wet houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

Raadpleging door de Raad van het BIPT betreffende het ontwerp van strategisch plan 2020-2022Recentste publicaties

> Alle publicaties