Lopende raadplegingen

Raadpleging met betrekking tot het voorontwerp van wet houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

Raadpleging door de Raad van het BIPT betreffende het ontwerp van strategisch plan 2020-2022

Openbare raadpleging van de raad van het BIPT van 5 november 2019 met betrekking tot de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebiedRecentste publicaties

> Alle publicaties