Lopende raadplegingen

Pre-consultatie: Referentieaanbod Proximus PRODA – Duct Access in GPON Underground Deployments

Raadpleging betreffende het ontwerp van werkplan 2020

Raadpleging betreffende de radio-interfaces met betrekking tot de korteafstandsapparatuur

Raadpleging op verzoek van de minister bevoegd voor telecommunicatie betreffende een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit, met betrekking tot mobiele netwerken> Alle publicaties