Werken bij het BIPT


Het BIPT doet een beroep op de diensten van Selor voor de aanwerving van zowel statutairen als contractueel personeel.