Facturen

Doorgaans vindt u in de algemene voorwaarden die de dienst beschrijven de betalingswijzen.

Uw operator moet u ten minste om de drie maanden gratis, op papier of in elektronische vorm, een gespecificeerde basisfactuur bezorgen. 

Op de factuur moet ten minste het volgende worden gespecificeerd: de samenvatting met daarin het totale bedrag te betalen door de abonnee en het overzicht met de categorie van dienstverlening, de referteperiode, alsook of een voorafbetaling is vereist, het aantal keer dat het eenheidstarief werd aangerekend, het totale bedrag gefactureerd per categorie van dienstverlening, de kortingen die eventueel van kracht zijn en het te betalen totaal. 

Op de factuur moet bovendien de vervaldatum van het contract vermeld staan wanneer het gaat om een contract van bepaalde duur. 

Eenmaal per jaar geeft de operator op de factuur het tariefplan aan dat voordeliger zou zijn voor u op basis van uw gebruikspatroon. 

Op de factuur moet de tariefvergelijkingssite van het BIPT (www.bestetarief.be) vermeld worden.

U kunt gratis, op verzoek, een gedetailleerde factuur krijgen, dit is een meer gedetailleerde versie dan de basisfactuur die u hebt ontvangen. 

In elk geval worden de oproepen naar gratis nummers (0800-nummers) en de oproepen naar nood- en hulpnummers nooit vermeld op de factuur.

Ter herinnering, de gratis nood- en hulpnummers zijn de nummers 100 (medische spoeddienst en brandweer), 101 (politie), 103 (kindertelefoondienst), 107 (teleonthaal), 110 (verdwijning, geweld, seksueel misbruik van kinderen), 112 (Europees noodnummer). Het Europese alarmnummer 116000 voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen is ook gratis.