Internationale roaming

1. Internationale roaming

Dankzij internationale roaming kunnen, wanneer u op verplaatsing bent in het buitenland, mobiele diensten worden gebruikt via een netwerk van het bezochte land. Het gaat dan om bellen en sms’en van op uw gsm of smartphone en om internet via uw mobiele toestel, uw smartphone of uw tablet.

Vanaf 15 juni 2017 mogen de telecomoperatoren in principe naast de nationale tarieven geen extra roamingkosten meer aanrekenen.

Dit betekent dat wanneer u een mobiele dienst gebruikt op verplaatsing in een land van de Europese Unie of in een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), het toepasselijke tarief het nationale tarief zal zijn. 

Als klant van een Belgische operator geniet u het nationale tarief wanneer u in een land van de Europese Unie bent of in een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) en:

  • u belt (of verstuurt een sms of een mms) naar een Belgisch, vast of mobiel, nummer;

  • u belt (of verstuurt een sms of een mms) naar een vast of mobiel nummer van het land waarin u zich bevindt;

  • u belt (of verstuurt een sms of een mms) naar een vast of mobiel nummer van een ander land van de Europese Unie of van een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein);

  • u ontvangt een oproep of een sms op uw telefoon, smartphone of tablet;

  • u surft via uw smartphone of uw tablet.

U kunt de juiste lijst van de landen waar het nationale tarief geldt voor de roamingdiensten terugvinden op het volgende adres:  http://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/148-in-welke-landen-geldt-de-europese-roaming-regeling

De operatoren mogen echter een (geplafonneerde) toeslag aanrekenen als ze vaststellen dat de klant misbruik maakt van de roamingdiensten. Een voorbeeld van misbruik zou zijn een aanwezigheid in het buitenland met daarbij een gebruik van mobiele roamingdiensten die een nationale aanwezigheid en een nationaal verbruik, waargenomen tijdens een periode van 4 maanden, overtreffen.  Het zou ook kunnen gaan om een verbruik van mobiel-internetdiensten dat hoger ligt dan een limiet die vooraf is vastgelegd door de operator.  De toepassing van zo’n “beleid inzake redelijk gebruik” is evenwel niet verplicht, wat betekent dat niet alle operatoren het toepassen. Operatoren die ervoor kiezen een dergelijk systeem te hanteren, mogen alleen tarieftoeslagen opleggen (boven het nationale tarief) die niet hoger zijn dan de volgende bedragen:

 U belt zelf met uw gsm

maximaal 3,8 eurocent per belminuutnaast het nationale tarief

 U ontvangt een oproep op uw mobiele toestel  

maximaal 1,38 eurocentvoor een oproep binnen de EU

 U verstuurt een sms

maximaal 1,2 eurocent per smsnaast het nationale tarief

 U ontvangt een sms

Geen toeslag mogelijk

 U surft op het internet

maximaal 0,9 eurocent per megabyte datanaast het nationale tarief


Zoals hierboven vermeld, zullen de eventuele toepassing van een beleid inzake redelijk gebruik, alsook de reikwijdte daarvan, variëren naargelang van de operatoren. 

Wanneer u binnenkomt in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een land dat een akkoord heeft gesloten met de Europese Unie (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), dan is uw operator verplicht u bepaalde informatie te verstrekken via een berichtensysteem, zoals het feit dat hij een beleid inzake redelijk gebruik hanteert, en wat daarvan de voorwaarden zijn.  De voorwaarden met betrekking tot de toepassing van een eventueel beleid inzake redelijk gebruik moeten ook vermeld zijn in de algemene voorwaarden van uw contract.

Het is ook mogelijk dat uw operator een afwijking heeft verkregen waardoor hij na 15 juni 2017 nog altijd extra roamingkosten mag aanrekenen. Mocht dat geval zich voordoen dan zal de operator u vooraf inlichten over de toepasselijke voorwaarden en tarieven. De enige operator die op dit moment een dergelijke afwijking heeft gekregen is Voo Mobile.

2. Opgelet: het nationale tarief voor internationale roaming geldt enkel:

  • in de landen van de Europese Unie (niet in Zwitserland bijvoorbeeld);

  • in de landen die een akkoord hebben ondertekend met de Europese Unie: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein;

  • indien u zich buiten België bevindt (belt u een nummer in het buitenland terwijl u zelf in België bent, zult u een internationaal tarief betalen, dat vaak hoger is dan het nationale tarief).

  • als u een mobiel toestel gebruikt (geen vaste telefoon in het buitenland) met een simkaart van een Belgische operator.  

  • als uw operator geen afwijking heeft gekregen waardoor hij tarieftoeslagen voor roaming mag blijven toepassen. Op dit moment is de enige operator die een dergelijke afwijking heeft gekregen Voo Mobile    

Voor meer informatie over internationale roaming nodigen wij u uit om onze lijst van vaak gestelde vragen te raadplegen: http://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/list/41-internationale-roaming