Dekkingskaarten voor vaste breedbandtoegangVaste dekking verstrekt door de operatoren

Proximus, SFR (voordien Numéricable), Telenet, en VOO hebben vaste netwerken aangelegd in België. Ze baten deze netwerken uit om diensten voor breedbandtoegang, vaste telefonie en televisie te verstrekken. Het BIPT heeft bij deze vier operatoren informatie verzameld over de dekking van hun netwerk om de dekking van vaste breedbandtoegang in kaart te brengen.

De dekkingskaarten geven aldus een overzicht van de dekking inzake vaste breedbandtoegang door alle actieve operatoren op de Belgische markt. Ze verschaft ook informatie aan de Belgische en Europese overheidsinstanties over de graad van uitrol van de netwerken. Aan de hand van de kaart kunnen met name de niet of weinig bediende "witte zones" worden gelokaliseerd.

De dekkingskaarten tonen, op het niveau van de 19.782 statistische sectoren, het percentage van huishoudens dat kan worden aangesloten op de breedbandtoegangsdienst afhankelijk van de verschillende downloadsnelheden (1, 30, 60 en 100 Mbps).

Het is mogelijk dat sectoren die op de kaart in dezelfde kleur verschijnen, in werkelijkheid een erg verschillend aantal huishoudens (en dus aansluitbare huishoudens) hebben. Dit is verbonden aan het feit dat de kaart niet het aantal maar wel het percentage aansluitbare huishoudens illustreert. Daarom kan een sector een relatief hoog aantal aansluitbare huishoudens tellen in vergelijking met een andere sector die op de kaart in dezelfde kleur verschijnt. Bovendien is de oppervlakte van de sectoren niet proportioneel met het aantal huishoudens. Dat betekent dat twee even grote sectoren een erg verschillend aantal huishoudens kunnen hebben.

In België bedragen de percentages aansluitbare huishoudens in totaal 99,9% (1 Mbps), 95,5% (30 Mbps), 93,8% (60 Mbps) en 92,5% (100 Mbps). Gelet op deze percentages kan ervan worden uitgegaan dat de sectoren die op de kaart lichtgroen zijn, in werkelijkheid een betrekkelijk laag aantal huishoudens tellen.

De aanwezigheid van mobiele dekking maakt internettoegang ook mogelijk via 3G of 4G via de mobiele netwerken van de operatoren. In de praktijk bedragen de bitsnelheden  enkele Mbps tot enkele tientallen Mbps naargelang het aantal gebruikers en de afstand tussen het mobiele toestel van de gebruiker en het netwerk van de operator. De dekking van de mobiele netwerken in België is beschikbaar in het mobiele deel van de atlas

Tot slot zijn de diensten voor breedbandtoegang ook in het hele land toegankelijk via de satelliettechnologie na installatie van een antenne.

Alternatieve operatoren

In België worden de vaste diensten niet alleen aangeboden door de vier operatoren van vaste netwerken maar ook door een aantal concurrerende operatoren of door commerciële partners. Deze laatsten gebruiken momenteel het netwerk van Proximus, Telenet of VOO om hun diensten aan te bieden.

Aan de hand van de volgende lijst kan worden nagegaan welk netwerk elk van deze aanbieders gebruikt:

  • Proximus: EDPnet, Billi, EVONET Belgium N.V., Scarlet en United Telecom,
  • Telenet: Orange (Ex-Mobistar)
  • VOO: Orange (Ex-Mobistar)

Snelheden

Naast deze dekkingskaarten biedt de website van bepaalde operatoren een module aan de hand waarvan de theoretische verbindingssnelheid voor een gegeven adres in België kan worden nagegaan alvorens een contract wordt ondertekend:

De website van sommige operatoren biedt ook een module om de werkelijke verbindingssnelheid te testen zodra de verbinding is geactiveerd, of verwijst door naar zo een module: