Wat moet er in het contract staan?

In het contract moet ten minste het volgende worden gespecificeerd:

 • de identiteit en het adres van de operator;
 • de aangeboden diensten en meer bepaald:
  • de toegang tot de nooddiensten en het gemeenschappelijk Europees alarmnummer (112);
  • of de dienst voor plaatsbepaling van de beller wordt verstrekt;
  • of er beperkingen gelden voor de toegang tot diensten of toepassingen en het gebruik ervan;
  • informatie over de procedures die de operator eventueel heeft ingevoerd om het verkeer te meten en te sturen om verzadiging van het netwerk en eventuele invloed van deze procedures op de dienstkwaliteit te vermijden;
  • de klantendiensten en manieren om deze te contacteren;
  • de onderhoudsdiensten, de eventuele beperkingen in het gebruik van bepaalde toestellen op het netwerk;
  • de mogelijkheid voor de abonnee om al dan niet persoonsgegevens te publiceren in een telefoongids of mee te delen via een telefooninlichtingendienst;
  • het detail van de gehanteerde tarieven, de onderhoudskosten en de betalingswijzen;
  • de algemene prijs in geval van een gebundelde aanbieding van verscheidene diensten;
  • de looptijd van het contract, de voorwaarden voor verlenging of beëindiging van de diensten en van het contract;
  • de vereiste minimumlooptijd van het contract om een promotie te kunnen genieten;
  • de eventuele kosten in verband met de overdracht van het nummer of andere identificatoren;
  • de kosten om het contract op te zeggen;
  • de tabel voor terugbetaling van de toestellen die tot uw beschikking worden gesteld in geval van verbreking van het contract voordat de geplande termijn is verstreken; de terugbetaling moet lineair zijn, dat wil zeggen dat het terug te betalen bedrag elke maand met eenzelfde bedrag moet verminderen; de terugbetaling mag niet meer dan 24 maanden betreffen;
  • de voorwaarden en nadere bepalingen voor vergoeding en terugbetaling wanneer de diensten niet in overeenstemming met het contract worden verstrekt;
  • de manier waarop geschillen kunnen worden geregeld en het feit dat het mogelijk is om een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor telecommunicatie;
  • de maatregelen die de operator zou kunnen nemen in het geval dat de veiligheid of integriteit van het netwerk in het gedrang zouden komen.