Een contract van onbepaalde duur stopzetten


Geachte heer, geachte mevrouw,

Hierbij meld ik u dat ik mijn contract voor vaste telefonie (mobiele telefonie, televisie) “naam van het contract” van onbepaalde duur met u wens stop te zetten met ingang van (datum waarop u wilt dat het contract stopt, met inbegrip van de dag zelf). Mijn klantnummer is (uw klantnummer).

Bij voorbaat dank voor uw vlotte afhandeling van dit verzoek.

Hoogachtend,

Uw handtekening

Uw naam