Een contract van bepaalde duur stopzetten dat reeds minstens zes maanden loopt en waarbij u een toestel tegen verminderde prijs hebt gekregen


Voornaam Naam                               Naam Operator
Adres                                               Klantendienst - Abonnementen
Klantnummer                                    Adres
E-mailadres
Telefoonnummer

Plaats, datum

Geachte heer, geachte mevrouw, 

Hierbij meld ik u dat ik mijn contract voor vaste telefonie (mobiele telefonie, televisie) “naam van het contract” met u wens stop te zetten met ingang van (datum waarop u wilt dat het contract stopt, met inbegrip van de dag zelf). Mijn klantnummer is (uw klantnummer). Aangezien dit contract werd gesloten op (datum van handtekening van het contract ten minste zes maanden eerder), zijn geen opzeggingskosten verschuldigd. Wat het toestel betreft (naam van het toestel: modem, decoder, tablet, telefoon) dat bij het contract hoorde, merk ik op dat uit de bij het contract gevoegde terugbetalingstabel blijkt dat 

- het toestel volledig is terugbetaald.

- ik u x euro verschuldigd ben. Gelieve me een factuur te bezorgen ter bevestiging van het verschuldigde bedrag. 

(schrappen wat niet past) 

Bij voorbaat dank voor uw vlotte afhandeling van dit verzoek. 

Hoogachtend, 

Uw handtekening
Uw naam