Een contract van bepaalde duur dat reeds minstens zes maanden loopt stopzetten


Voornaam Naam                                    Naam Operator
Adres                                                    Klantendienst - Abonnementen
Klantnummer                                         Adres
E-mailadres
Telefoonnummer

Plaats, datum

Geachte heer, geachte mevrouw,

Hierbij meld ik u dat ik mijn contract voor vaste telefonie (mobiele telefonie, televisie) “naam van het contract” met u wens stop te zetten met ingang van (datum waarop u wilt dat het contract stopt, met inbegrip van de dag zelf). Mijn klantnummer is (uw klantnummer). Aangezien dit contract werd gesloten op (datum van handtekening van het contract ten minste zes maanden eerder), zijn geen opzeggingskosten verschuldigd. 

Bij voorbaat dank voor uw vlotte afhandeling van dit verzoek. 

Hoogachtend, 

Uw handtekening
Uw naam