Een contract verbreken

NB: Als u verandert van vaste operator (internet, televisie of gebundeld aanbod met ten minste een van deze diensten) is de Easy Switch-procedure automatisch van toepassing.

Indien u gewoon een contract wilt beëindigen, wordt u uitgenodigd om rekening te houden met de volgende elementen:

Samengevat komt het hierop neer:

 

Contract van bepaalde duur

Contract van onbepaalde duur

Maximumlooptijd

24 maanden
(12 maanden altijd mogelijk).

 

Gratis verbreking

- Op het einde;

- Na zes maanden.

Op de datum die u wenst.

Betalende verbreking

Vóór zes maanden

Vergoeding: maximaal het aantal maanden van het abonnement die nog te betalen zijn tot het einde van de 6e maand

Nooit

Indien u een “gratis” of “voordelig” toestel hebt ontvangen (gsm, tablet, modem, decoder)

Restwaarde van het toestel (volgens de tabel van lineaire terugbetaling ontvangen bij het sluiten van het contract), indien u nog niet aan het einde van het contact was.

Restwaarde van het toestel (volgens de tabel voor lineaire terugbetaling ontvangen bij het sluiten van het contract.

Hoe de opzegging van een contract aan te kondigen

Schriftelijk: brief (eventueel e-mail of sms indien mogelijk gemaakt door de operator).

Schriftelijk: brief (eventueel e-mail of sms indien mogelijk gemaakt door de operator).

Wanneer zet de operator de dienst stop?

Op het moment dat u kiest, voor zover technisch mogelijk.

De operator stuurt u op voorhand een schriftelijke bevestiging van de stopzetting van de dienst

Op het moment dat u kiest, voor zover technisch mogelijk.

De operator stuurt u op voorhand een schriftelijke bevestiging van de stopzetting van de dienst.

Meer in detail:

I

Indien u een contract van onbepaalde duur hebt kunt u dat te allen tijde gratis opzeggen.

U kunt zelf de einddatum van uw contract kiezen en deze schriftelijk aan uw operator melden. Hieronder vindt u voorbeeldbrieven om een contract op te zeggen.

U kunt beslissen om onmiddellijk uw contract te beëindigen en uw operator daar van op de hoogte te brengen (via een brief of via sms of e-mail indien de operator daar een specifiek nummer of adres voor ter beschikking stelt).

De operator moet de dienst zo snel als technisch mogelijk stopzetten. De operator moet u een schriftelijke bevestiging sturen van de stopzetting van het contract.

Indien u een contract van bepaalde duur hebt kunt u dat gratis opzeggen na zes maanden.

U mag een contract van bepaalde duur opzeggen vóórdat een termijn van zes maanden is verstreken, maar dan kan de operator van u een opzeggingsvergoeding eisen. Deze vergoeding mag hoogstens gelijk zijn aan het bedrag van het abonnement dat u had moeten betalen indien u het contract tot het einde van de zesde maand had behouden.

De datum vanaf wanneer u geen vergoeding meer moet betalen als u uw contract van bepaalde duur verbreekt, is vermeld op uw factuur.

Opgelet: indien u gratis of tegen verminderde prijs een toestel of apparaat hebt gekregen wanneer u intekende op het aanbod van bepaalde of onbepaalde duur, dan kan de operator u een vergoeding vragen die overeenstemt met het maximum dat het toestel nog waard is op het ogenblik dat het contract wordt stopgezet, volgens de terugbetalingstabel die bij het contract is gevoegd.

Wanneer u een contract sluit en u in het kader van dat contract gratis of tegen verminderde prijs een toestel krijgt, moet de operator u immers een terugbetalingstabel geven waarin de restwaarde van het toestel wordt vermeld voor elke maand van het contract van bepaalde duur of voor maximaal 24 maanden in het geval van een contract van onbepaalde duur; deze waarde moet dezelfde zijn voor elke betrokken maand. Die tabel moet bij uw contract worden gevoegd.

Bijvoorbeeld: u hebt een contract van 12 maanden genomen. Op het ogenblik van ondertekening van het contract hebt u het toestel "gekocht" voor € 1.

De terugbetalingstabel bij het contract ziet eruit als volgt:

 Maand  

 Restwaarde   

0

€ 120

1

€ 110

2

€ 100

€ 90

4

€ 80

5

€ 70

6

€ 60

7

€ 50

8

€ 40

9

€ 30

10

€ 20

11

€ 10

12

€ 0

U beslist het contract te verbreken na 8 maanden.

De operator kan van u een vergoeding eisen van € 40.

Opgelet: deze modelbrieven worden niet gebruikt indien u via de “Easy Switch”-procedure van operator verandert. In dat geval zorgt uw nieuwe operator voor de opzegging.