Duur van het contract

U kunt een contract van verschillende looptijden sluiten. Opgelet: de regels voor verbreking verschillen volgens de looptijd.

U kunt een contract van bepaalde duur sluiten of een contract van onbepaalde duur.

Een contract van bepaalde duur mag maximaal 24 maanden duren. U kunt een contract sluiten voor een kortere duur. Een operator die u een contract aanbiedt van 24 maanden of een andere looptijd moet u ook een contract van 12 maanden kunnen aanbieden indien u dat wenst.

Een contract van onbepaalde duur vervangt automatisch een contract van bepaalde duur indien u geen ander contract van bepaalde duur aangaat. Het eerste contract wordt dan verlengd maar uw engagement om voor een bepaalde duur bij uw operator te blijven, vervalt.

Een operator moet uw uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord hebben om een contract (van bepaalde of onbepaalde duur) te vervangen door een nieuw contract van bepaalde duur. Hij mag dat pas doen nadat hij u op voorhand op de hoogte heeft gebracht van de gevolgen daarvan en indien u uw akkoord hebt gegeven.

Immers, wanneer u kiest voor een nieuw contract van bepaalde duur kan u mogelijk een promotie genieten maar verliest u de automatische omzetting van uw oorspronkelijke contract in een contract van onbepaalde duur en bent opnieuw minstens voor zes maanden gebonden aan uw operator. 


Een  contract van bepaalde duur is een contract dat u bent aangegaan voor een bepaalde periode.

De datum waarop uw contract afloopt, staat op het initiële contract. Op uw factuur vindt u de datum vanaf wanneer u uw contract kosteloos kunt opzeggen.

Geen enkel contract mag initieel langer duren dan 24 maanden.

U mag steeds een contract van maximaal 12 maanden vragen.

Opgelet: indien u akkoord bent gegaan met de vernieuwing van uw eerste contract, bent u opnieuw gebonden aan een contract van bepaalde duur.


Een contract van onbepaalde duur is een contract waarin geen engagement staat om gedurende een bepaalde tijd bij een operator te blijven. U kan een dergelijk contract steeds zonder kosten opzeggen op het moment dat u wil.

Indien u uw contract van bepaalde duur niet specifiek vernieuwt, verandert uw contract automatisch in een contract dat gelijkstaat met een contract van onbepaalde duur. Het eerste contract wordt verlengd, maar het engagement om voor een bepaalde duur bij uw operator te blijven vervalt.