Raadpleging op verzoek van de Raad van het BIPT met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN

Antwoordtermijn: tot 18 januari 2019

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be

Onderwerp: «Consult-2018-D3»

Aanspreekpunt:

  • Philippe Appeldoorn, Eerste Ingenieur-adviseur (tel. 02 226 88 51)
  • Ben Deschacht, waarnemend adviseur (tel. 02 226 88 93)


Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken dat u vindt op de volgende webpagina: https://www.bipt.be/public/files/nl/21126/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt.pdf

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze

handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.24 MB)