Maritiem

De internationale regelgeving schrijft voor dat zich aan boord van vaartuigen uitgerust met een radio verplicht een vergunning met de beschrijving van de installatie moet bevinden. Die vergunning wordt door het BIPT uitgereikt.

Om te weten of uw boot verplicht moet uitgerust zijn met een radio moet u de FOD Mobiliteit en Vervoer raadplegen.

Stations aan wal moeten ook gedekt worden door een vergunning. Het aanvraagformulier daartoe vindt u terug onder "Radionetwerken".

Vooraleer ons te contacteren, hebt u onze FAQ’s al gelezen? Het antwoord op uw vraag staat er misschien tussen?

BIPT dienst BMR
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel:+32 (0)2 226 88 57 van 9.00 u tot 12.00 u
Fax : +32 (0)2 226 89 85

Onvolledige aanvragen worden teruggestuurd.