Gebruiksvoorwaarden

Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur mogen slechts op de Belgische (en Europese) markt worden gebracht (= verkocht worden) indien ze voldoen aan alle wettelijke voorwaarden.

Alle radio- en telecommunicatie-eindapparatuur moet minstens voorzien zijn van de CE-markering in de bekende vorm zoals hieronder afgebeeld. 

Logo CE  

Indien er voor het gebruik van bepaalde radioapparatuur beperkingen zijn (noodzaak aan individuele vergunning of indien het gebruik in bepaalde landen of streken van Europa niet is toegestaan) dan omvat de CE-markering eveneens een waarschuwingsteken. Dit waarschuwingsteken heeft de onderstaande vorm.

logowarning  

Het waarschuwingsteken wijst de gebruiker erop dat het radioapparaat niet zomaar mag gebruikt worden. De gebruiker moet met de eventuele beperkingen rekening houden.
Nadere informatie betreffende de beperkingen moeten terug te vinden zijn op de verpakking en in de handleiding.

Radioapparatuur maakt gebruik van radiofrequenties (spectrum). Voorbeelden zijn: mobilofoons (gsm, …), satellietterminals, PMR-toestellen, CB-toestellen, marifonen, omroepzenders, semafoons, draadloze telefoons, straalverbindingen, short range devices (bluetoothtoepassingen, afstandsbesturing, garagepoortopeners, kraanbesturing, draadloos alarm), microfoons, draadloze LAN’s, draadloze datatransmissie, radiobestuurd speelgoed, …; kortom alle apparatuur die een zender en/of een ontvanger bevat.

Telecommunicatie-eindapparatuur is apparatuur die bestemd is om aangesloten te worden op een interface van een openbaar telecommunicatienetwerk. Openbare telecommunicatienetwerken zijn zowel de publieke gsm-netwerken als de gewone publieke analoge of digitale telefoon- en datanetwerken. Voorbeelden zijn: telefoontoestellen, antwoordapparaten, modems, telefooncentrales, gsm-toestellen (tevens radioapparaat), …